FILLS DE LA BIBLIOTECA D'ALEXANDRIA

Andreu Claret

D’ençà que Alexandre el Gran la va fundar, la ciutat d’Alexandria va tenir vocació cosmopolita, i la seva biblioteca en va ser la referència principal. Desenes de milers d’obres de totes les disciplines esperaven savis i curiosos d’arreu del món antic, sense distinció de races ni religions. Però les successives penalitats de la ciutat, els saqueigs, el foc i la intolerància van acabar amb la seva esplendor.