IMPRIMATUR

Montserrat Soto

Imprimatur, «que sigui imprès», era la fórmula amb què l’autoritat eclesiàstica donava el vistiplau a la publicació d’un llibre. El treball de Montserrat Soto que du aquest títol fa un recorregut per la pintura des de l’edat mitjana fins a la Il·lustració centrant-se en la presència del llibre com a objecte de representació. Aquest projecte mostra com la introducció de la impremta, alhora que va facilitar de manera extraordinària l’accés al coneixement, també va possibilitar el control dels llibres per part dels poders eclesiàstics, polítics i econòmics.