LA BATALLA PER LA SARDANA: HISTÒRIA D'UN BALL CONVERTIT EN SÍMBOL NACIONAL

Anna Costal i Fornells

Al tombant del segle XX, el catalanisme polític va consolidar una llista de símbols adients per bastir un discurs patriòtic coherent: la llengua, l’èpica medieval, els personatges llegendaris, les cançons populars. La sardana és un cas ben particular dins d’aquest imaginari. En només dues generacions, va passar de ser un ball empordanès reivindicat pels republicans federals a ser una dansa nacional celebrada pel Noucentisme pels seus aspectes higiènics i morals.