LES COSTURES DE LA HISTÒRIA

Raquel Ricart

Una dona cosint, filant, sargint, acostuma a formar part de totes les estampes de la realitat, en totes les èpoques i en totes les cultures. La costura, una activitat essencialment femenina, apareix en quadres i novel·les, relats i llegendes, donant continuïtat a la història entesa com un inacabable brodat de l’experiència humana.