LIBER LIBERIS: ESCRIPTORS I EDITORS A LA ROMA ANTIGA

Tönnes Kleberg

A la Roma imperial s’escrivia prosa, poesia i teatre; es publicaven i es venien edicions limitades copiades a mà; no existia el concepte d’autoria i els creadors malvivien si no tenien fortuna pròpia i un sponsor. Es podien donar per satisfets si els seus papirs no els acabaven fent servir per embolicar el peix.