MÀSCARES I AVATARS: LA CONSTRUCCIÓ DEL CARISMA POLÍTIC

Joan Fontcuberta

La irrupció del màrqueting perverteix la qualitat democràtica: els partits despleguen polítiques per guanyar eleccions, i no a la inversa.