SARSUELA!

Xavier Albertí

La sarsuela catalana té un llegat molt notable, en bona part desconegut a causa d’una etiqueta controvertida per motius ideològics. L’autor reivindica una manera més «relaxada» de conèixer i assumir el nostre passat en matèria d’arts escèniques.