THE UNKNOWN

Jan Peter Tripp

Totes les celebritats, a les vigílies de la seva fama, s’assemblen als veïns de la cantonada.