UNA ALTRA BANALITZACIÓ DEL MAL

Tony Judt

Segons Judt, hi ha la banalitat infame de què parlava Hannah Arendt, però n’hi ha una altra: la banalitat de l’abús —l’efecte aplanador, insensibilitzador, de veure, dir o pensar la mateixa cosa massa vegades fins que hem anestesiat el públic i l’hem tornat insensible al mal que descrivim—. Per a Judt, aquesta és la banalitat que hem d’afrontar avui.