Protecció de dades

En cas que ens faciliti dades seves de caràcter personal, aquestes estaran en poder de Minoria Absoluta, SL. El fitxer on es dipositaran està degudament legalitzat davant l’Agencia Española de Protección de Datos i gaudeix de mesures de seguretat adients amb el que regula el Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 679/2016.

L’ús que es farà de les seves dades serà enviar-li la informació o dur a terme el servei que hagi sol·licitat i, si ho autoritza, enviar-li comunicats posteriors sobre novetats de Minoria Absoluta, sense que les seves dades siguin mai cedides a tercers.

El responsable del fitxer i del seu tractament és Minoria Absoluta, SL, titular del lloc web. Minoria Absoluta, SL podrà contractar altres empreses per prestar els serveis acordats amb l’usuari però sempre amb total garantia de confidencialitat i seguretat en el tractament de les seves dades.

De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre i l’article 13 del Reglament Europeu, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició en qualsevol moment enviant un mail a minoriaabsoluta@minoriaabsoluta.com o enviant un escrit a les nostres oficines de Barcelona, C/ Doctor Trueta, 179 3r 1a adjuntant fotocòpia del seu DNI o passaport en els dos casos. També se l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos en cas que consideri vulnerats els seus drets.